Brannbeskyttelsesmaling

Å være maler handler ikke kun om å arbeide med estetiske verdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbeider med brannbeskyttelsesmaling, har du en avgjørende innflytelse på hvor mye som kan reddes dersom det oppstår brann.